O medu

Med je hustá sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami, případně i jiným hmyzem sběrem a zahušťováním sladkých šťáv a  především nektaru květů (med květový) a výměšků hmyzu (mšice, medovice) živícího se sáním mízy rostlin (med medovicový). Význam a základní vlastnosti   Pro včelstvo je med zásobou energeticky bohaté potravy. Během roku silné včelstvo vyrobí a…